• Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
Previous Next

1. Arbejdsmiljøpolitik

CHRISTIANSEN & ESSENBÆK A/S blev stiftet i 1971 og ejes i dag af Murersvendenes Finans A/S.

CHRISTIANSEN & ESSENBÆK A/S udfører betonrenovering samt injicering inden for såvel bygnings- som anlægssektoren.

CHRISTIANSEN & ESSENBÆK A/S vil markere sig som en seriøs og kvalificeret virksomhed med indsigt i arbejdsmiljøet.

Vi vil overholde lovkrav samt øvrige relevante bestemmelser og kravene i arbejdsmiljøstandarden DS/OHSAS 18001:2008 samt arbejdsministeriets bekendtgørelse 1191:2013 om anerkendelse af DS/OHSAS 18001:2008.

Vi vil være førende indenfor vore forretningsområder betonrenovering, betonvedligehold og injektion. Vi vil være med til at sætte det tekniske og faglige niveau indenfor entreprenørarbejdet på disse områder, ligesom vi vil være med til at skabe tekniske hjælpemidler og arbejdsredskaber. Vi forpligtiger os endvidere til en løbende forbedring af arbejdsmiljøet.

Vi ønsker, gennem forudseenhed og planlægning, at levere godt arbejde til aftalt tid, og at arbejdet er udført i et sundt og sikkert arbejdsmiljø, uden ulykker og nedslidning, ligesom vi ikke accepterer unødig forurening samt unødig spild af energi og ressourcer.

Vi ønsker engagerede, ansvarlige og fagligt dygtige medarbejdere, som er bevidste om deres betydning for overholdelse af vor politik, og hvis indsats respekteres af vore kunder. Vi instruerer, uddanner og træner løbende vore medarbejdere på baggrund af konkrete vurderinger. Vi giver lige muligheder til alle mennesker. Vi respekterer det rummelige arbejdsmarked og tillader ikke diskrimination eller chikane. Vi ønsker at udvise effektiv ledelse i en velfungerende organisation, og ønsker løbende at evaluere og forbedre indsatsen for overholdelse af vor politik.

Et centralt værktøj til overholdelse af vor politik er vort arbejdsmiljøledelsessystem, som regelmæssigt bliver evalueret og forbedret. Med udgangspunkt i denne politik fastlægger arbejdsmiljøorganisationens mål og handlingsplan for forbedring af arbejdsmiljøet.


Jon Buch

Adm. direktør

Hjemmesiden benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik over hjemmesidens trafik. Der bruges cookies fra 3. parts leverandører, bl.a.: Google Analytics. Den indsamlede statistik er anonym.

 

Cookies kan deaktiveres i den besøgendes browser, dog med en forringet brugeroplevelse som resultat.