• Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
Previous Next

11. Lovbestemte krav og andre bestemmelser

Arbejdsmiljølederen har ansvaret for, at sætte sig ind i ny lovgivning der vedrører arbejdsmiljøet, og formidle det til de medarbejdere, for hvem det måtte være relevant. Det vil typisk være til funktionærer, der orienteres på de interne møder for funktionærer eller løbende via mail.

Afdelingsledere, byggeledere og formænd er ansvarlige for at videregive relevante ændringer til de ansatte, og efter behov at inddrage ændringerne i det daglige arbejdsmiljøarbejde.

Den sagsansvarlige har ansvaret for, at identificere eventuelle andre krav og bestemmelser i projektmaterialet og sikre at disse krav overholdes.

Arbejdsmiljølederen orienterer arbejdsmiljøudvalget på arbejdsmiljøudvalgsmøderne om nye lovkrav eller andre bestemmelser.

Hvis lovændringer har betydning for dette arbejdsmiljøledelsessystem, er det arbejdsmiljølederens ansvar, at udarbejde forslag til revision som kan godkendes på førstkommende arbejdsmiljøudvalgsmøde.

Arbejdsmiljølederen holder sig informeret via:

  • Arbejdstilsynets nyhedsbrev
  • ALECTIA People Videndatabase

For at sikre overholdelse af gældende lovkrav foretager arbejdsmiljølederen stikprøvekontrol på byggepladserne ved sikkerhedsrunderinger og intern audit. Endvidere henvises til afsnit 4, Dit Ansvar.


Område:
DS/OHSAS 18001, 4.3.2, 4.5.2

 

Hjemmesiden benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik over hjemmesidens trafik. Der bruges cookies fra 3. parts leverandører, bl.a.: Google Analytics. Den indsamlede statistik er anonym.

 

Cookies kan deaktiveres i den besøgendes browser, dog med en forringet brugeroplevelse som resultat.