• Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
  • Christiansen & Essenbæk
Previous Next

13. Dokumentstyring og system

Dette arbejdsmiljøledelsessystem er hovedsageligt bygget op om eksisterende procedurer i firmaet.

Systemet skal skabe større klarhed over forskellige procedurer og sikre, at procedurerne efterleves således, at arbejdsmiljøloven overholdes og der sker en løbende forbedring af arbejdsmiljøet.

Den gældende version forefindes elektronisk og relevante dele af systemet er medtaget i personalefolderen, der udleveres til alle ansatte.

Større ændringer i systemet vedtages af arbejdsmiljøudvalget. Arbejdsmiljølederen har beføjelser til at udføre mindre ændringer.

Ved ændringer i systemet gemmes disse som ny revision, de tidligere versioner er alle arkiveret elektronisk. Revisionsnummer fremgår af den elektroniske version.

C&E's sekretær er i samarbejde med arbejdsmiljølederen ansvarlig for at vedligeholde systemet efter arbejdsmiljøudvalgets anvisninger.

Ved ændringer i systemet er det arbejdsmiljølederens ansvar, at informere de ansatte der er berørt af de aktuelle ændringer. Funktionærene vil blive informeret via mail. De timelønnede vil blive informeret af deres nærmeste leder.

Ledelsen har ansvaret for implementeringen af systemet.

Relevante arbejdsmiljømæssige registreringer som ulykkesanalyser, sikkerhedsrunderinger, intern audit, kortlægninger mm. opbevares af den daglige sikkerhedsansvarlige i 5 år.

Alle ansatte har adgang til systemet.

Område:

OHSAS 18001 4.4.5

Hjemmesiden benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik over hjemmesidens trafik. Der bruges cookies fra 3. parts leverandører, bl.a.: Google Analytics. Den indsamlede statistik er anonym.

 

Cookies kan deaktiveres i den besøgendes browser, dog med en forringet brugeroplevelse som resultat.