• Christiansen & Essenbæk
 • Christiansen & Essenbæk
 • Christiansen & Essenbæk
 • Christiansen & Essenbæk
 • Christiansen & Essenbæk
 • Christiansen & Essenbæk
 • Christiansen & Essenbæk
Previous Next

5. Kortlægning og APV

 

 

Indledende kortlægning

Den indledende kortlægning af CHRISTIANSEN & ESSENBÆK A/S´ arbejdsmiljøforhold og problemer er gennemført af arbejdsmiljøudvalget på baggrund af følgende:

 • Arbejdsmiljøvejviser nr. 1, 2, 3 , 11, 13 og 17
 • Erfaringer fra ulykker og tæt på hændelser
 • Erfaringer fra sikkerhedsrunderinger
 • Erfaringer fra APV
 • Erfaringer fra arbejdsmiljøudvalget
 • Spørgeskemaundersøgelse blandt de ansatte
 • Relevant lovgivning

Væsentlige arbejdsmiljøforhold udvælges ud fra kriteriernes alvorlighed og hyppighed.

På baggrund af den indledende kortlægning (og efterfølgende den løbende kortlægning) udarbejdes handlingsplan jf. kapitel 2.

Løbende kortlægning

Arbejdsmiljøudvalget tager på baggrund af erfaringer fra sikkerhedsrunderinger, interne audits, ulykker og tæt på hændelser samt andre informationer løbende stilling til, om der er behov for ændring af procedurer eller arbejdsmetoder.

Ved væsentlige ændringer i organisationen skal der foretages ny risikovurdering.

APV

Kontor/Lager:

Der gennemføres Dialog APV for kontor og Lager (se bilag nedenfor) min. hvert 3. år. Ved nye medarbejdere eller ændrede arbejdsforhold gennemføres Dialog APV indenfor 3- 6 måneder.
Arbejdsmiljølederen udleverer Dialog APV skemaer.
De ansatte udfylder skemaet og returnerer dette til arbejdsmiljølederen, der forelægger det for arbejdsmiljøudvalget.

Injektionsafdeling:

Der gennemføres Dialog APV for bygge/anlæg min. hvert 3 år, eller ved særlige opgaver der adskiller sig fra firmaets traditionelle opgaver.
APV gennemføres af afdelingslederen sammen med afdelingens arbejdsmiljørepræsentant og eventuelt andre relevante medarbejdere fra afdelingen.
Afdelingslederen er ligeledes ansvarlig for, at der gennemføres Dialog APV med arbejdsmiljørepræsentanten eller andre relevante medarbejdere ved de ovennævnte særlige opgaver.

Bygningsrenoveringsafdeling:

Der gennemføres Dialog APV for bygge/anlæg min. hvert 3 år. Derudover gennemføres der Dialog APV ved større sager eller ved særlige opgaver der adskiller sig fra firmaets traditionelle opgaver.
Dialog APV gennemføres af afdelingslederen sammen med afdelingens arbejdsmiljørepræsentant og eventuelt andre relevante medarbejdere fra afdelingen.
Afdelingslederen er ligeledes ansvarlig for, at der gennemføres Dialog APV med arbejdsmiljørepræsentanten eller andre relevante medarbejdere ved de ovennævnte særlige opgaver.
Ved større sager, hvor der er krav om arbejdsmiljøgruppe på byggepladsen, gennemfører byggelederen alternativt formanden Dialog APV med arbejdsmiljøgruppen eller andre relevante personer. Det er byggelederens ansvar at dette gennemføres 2 - 4 uger efter byggepladsens opstart.

Bro- og tunnelafdeling:

Der gennemføres Dialog APV for bygge/anlæg min. hvert 3 år. Derudover gennemføres der Dialog APV ved større sager eller ved særlige opgaver der adskiller sig fra firmaets traditionelle opgaver.
Dialog APV gennemføres af afdelingslederen sammen med afdelingens arbejdsmiljørepræsentant og eventuelt andre relevante medarbejdere fra afdelingen.
Afdelingslederen er ligeledes ansvarlig for, at der gennemføres Dialog APV med arbejdsmiljørepræsentanten eller andre relevante medarbejdere ved de ovennævnte særlige opgaver.
Ved større sager, hvor der er krav om arbejdsmiljøgruppe på byggepladsen, gennemfører byggelederen alternativt formanden Dialog APV med arbejdsmiljøgruppen eller andre relevnte personer. Det er byggelederens ansvar at dette gennemføres 2 - 4 uger efter byggepladsens opstart.

Baneafdelingen:

Der gennemføres Dialog APV for bygge/anlæg min. hvert 3 år. Derudover gennemføres der Dialog APV ved større sager eller ved særlige opgaver der adskiller sig fra firmaets traditionelle opgaver.
Dialog APV gennemføres af afdelingslederen sammen med afdelingens arbejdsmiljørepræsentant og eventuelt andre relevante medarbejdere fra afdelingen.
Afdelingslederen er ligeledes ansvarlig for, at der gennemføres Dialog APV med arbejdsmiljørepræsentanten eller andre relevante medarbejdere ved de ovennævnte særlige opgaver.

 Trafikafdelingen:

Der gennemføres Dialog APV for bygge/anlæg min. hvert 3 år, eller ved særlige opgaver der adskiller sig fra firmaets traditionelle opgaver.
APV gennemføres af afdelingslederen sammen med afdelingens arbejdsmiljørepræsentant og eventuelt andre relevante medarbejdere fra afdelingen.
Afdelingslederen er ligeledes ansvarlig for, at der gennemføres Dialog APV med arbejdsmiljørepræsentanten eller andre relevante medarbejdere ved de ovennævnte særlige opgaver.

Bore/skære/nedrivning:

Der gennemføres Dialog APV for bygge/anlæg min. hvert 3 år, eller ved særlige opgaver der adskiller sig fra firmaets traditionelle opgaver.
APV gennemføres af afdelingslederen sammen med afdelingens arbejdsmiljørepræsentant og eventuelt andre relevante medarbejdere fra afdelingen.
Afdelingslederen er ligeledes ansvarlig for, at der gennemføres Dialog APV med arbejdsmiljørepræsentanten eller andre relevante medarbejdere ved de ovennævnte særlige opgaver.

Sprøjtebeton:

Der gennemføres Dialog APV for bygge/anlæg min. hvert 3 år, eller ved særlige opgaver der adskiller sig fra firmaets traditionelle opgaver.
APV gennemføres af afdelingslederen sammen med afdelingens arbejdsmiljørepræsentant og eventuelt andre relevante medarbejdere fra afdelingen.
Afdelingslederen er ligeledes ansvarlig for, at der gennemføres Dialog APV med arbejdsmiljørepræsentanten eller andre relevante medarbejdere ved de ovennævnte særlige opgaver.

Anlægsbeton:

Der gennemføres Dialog APV for bygge/anlæg min. hvert 3 år, eller ved særlige opgaver der adskiller sig fra firmaets traditionelle opgaver.
APV gennemføres af afdelingslederen sammen med afdelingens arbejdsmiljørepræsentant og eventuelt andre relevante medarbejdere fra afdelingen.
Afdelingslederen er ligeledes ansvarlig for, at der gennemføres Dialog APV med arbejdsmiljørepræsentanten eller andre relevante medarbejdere ved de ovennævnte særlige opgaver.

Generelt ved alle nye sager:

Ved opstart af alle nye sager SKAL der foretages en risikovurdering af alle opgaver i forbindelse med sagen - ved hjælp af generel og projekt APV.

Ved byggesager hvor der er krav om PSS - udarbejdes denne. Ligeledes udarbejdes der PSS på de byggesager hvor vi vurdere, at det ikke er nok med mundtlig koordinering.


Område:

DS/OHSAS 18001, 4.3.1


Værktøjer:

Dialog APV bygge og anlæg

pdf Indledende kortlægning - mødenotat fra SIU
pdf Projekt-APV

Dialog APV kontor

 

Hjemmesiden benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik over hjemmesidens trafik. Der bruges cookies fra 3. parts leverandører, bl.a.: Google Analytics. Den indsamlede statistik er anonym.

 

Cookies kan deaktiveres i den besøgendes browser, dog med en forringet brugeroplevelse som resultat.