Vi støtter Danske Hospitals Klovne
 
 • Christiansen & Essenbæk
 • Christiansen & Essenbæk
 • Christiansen & Essenbæk
 • Christiansen & Essenbæk
Previous Next

Nedbrydning og Miljøsanering

Som en integreret del af en renoveringsopgave skal der i mange tilfælde rives ned, før der kan bygges op.

Christiansen & Essenbæk udfører alle former for nedrivning, idet en nedrivningsopgave meget ofte gennemføres bedst ved en kombination af forskellige nedrivningsmetoder.

I forbindelse med nedrivning støder man af og til på miljøfarlige stoffer i fx maling eller fuger. Disse stoffer skal identificeres og fjernes inden den egentlige nedrivning starter, så stofferne ikke spredes i naturen men i stedet bortskaffes på miljørigtig måde til godkendt modtager.

Christiansen & Essenbæk sørger for at saneringsarbejdet foregår på betryggende måde og efter gældende regler.

I forbindelse med helt eller delvis fjernelse af betonkonstruktioner kan sprængteknik anvendes som nedrivningsmetode.

Christiansen & Essenbæk er medlem af Dansk Sprængteknisk Forening og råder over erfarne sprængteknikere med sprængningscertifikat fra DSF.

 

For mere information, datablade eller tekniske spørgsmål kontakt:

 • Poul Erik Hansen, tlf. 27 88 27 81 eller via mail: peh@ceas.dk
 
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image