Altaneftersyn

Eftersyn og tilstandsvurdering af altaner

Mange af landets beboelsesejendomme fra efterkrigstiden har nået en alder hvor der skal holdes ekstra øje med de bærende konstruktioner. Dette gælder især de udsatte altaner, hvor typisk betondækket, og dettes fastgørelse til facaden, kan være ramt af aldersbetingede stål- og betonskader.

Skaderne vil typisk vise sig ved begyndende misfarvninger og afskalning af betonen de steder, hvor vandbelastningen er størst. Hvis nedbrydningsmekanismerne ikke bremses i tide, vil skaderne blot accelerere og når konstruktionerne på et tidspunkt er svækkede i kritisk omfang, vil altanerne kunne udgøre en sikkerhedsrisiko, både for ejendommens beboerne og de nærliggende omgivelser.

Derfor er det vigtigt periodevis at holde øje med tilstanden af ejendommens altaner og dette kan vurderes ved at udføre et altaneftersyn med diverse tests.

Læs også om vores altanrenovering her.

Det gælder om at undgå disse svigt ved rettidig altaneftersyn

Der har været stor fokus på de seneste års ulykker hvor altaner svigter, og risikoen for at noget lignende opstår igen.

Vi har også mærket stigende aktivitet blandt rådgivere som for boligselskaber og -foreninger er i gang med tilstandsvurderinger for altaner. Så der er ingen tvivl om at der hænger mange altaner derude som nærmer sig en kritisk alder, hvor risikoen for sikkerhedsmæssige svigt er reel.

Ifølge Teknologisk Institutet estimeres det at op mod 50.000 ældre altaner er i fare for at styrte ned.

Selv en simpel konstatering af at ”det er længe siden der er blevet kigget på dem” bør være nok til at få lavet et altaneftersyn.

Ofte vil det give et godt billede af den generelle tilstand, hvis der udvælges nogle repræsentative altaner, som kigges nøje efter. Det gøres ved lokale ophugninger til de kritiske bærende dele. Hvis det konstateres at der IKKE er kritiske skader, lukkes prøvetagningen blot igen fagmæssigt korrekt.

Test af altanernes sundhed

Ved test af altanerne skelnes mellem ”ikke-destruktive” og “destruktive” tests

“Ikke-destruktive” tests er bl.a. bankeprøver, radarbilleder, dæklagsmålinger og en detaljeret visuel registrering.

Er der mistanke om en dybere problemstilling udføres ”destruktive” tests, dvs. fysiske indgreb på stikprøvebasis. Dette er typisk ophugning til armering for at kontrollere korrosionsgrad, udtagning af borekerner til vurdering af betonkvaliteten, ophugning for måling af carbonatiseringsniveau, chloridanalyser mv.

Hos Christiansen & Essenbæk udfører vi ovenstående tests i samarbejde med vores netværk af kyndige rådgivende ingeniører, hvor vi forestår det praktiske arbejde på altanerne samt bidrager med vores erfaring i tolkningen af resultaterne.

En grundigt udført og repræsentativ tilstandsvurdering, samt tilhørende forslag til reparationsstrategi og budget, er et vigtigt værktøj for at ejendommen kan forholde sig oplyst til sine altaner med fokus på sikkerhed, komfort, levetid og økonomi.

Vi udfører følgende tests i et altaneftersyn

 • Udtagning af boremelsprøver og chloridanalyser.
 • Ophugning for udførelse af carbonatiseringsmålinger.
 • Ophugning til armering for korrosionsvurdering.
 • Ophugning til armering for kontinuitetsmålinger.
 • Frilægning af udliggerjern for korrosionsvurdering.
 • Udtagning af borekerner til betonanalyser.

Vi sørger også for:

 • Sikkerhedsmæssigt forsvarlige arbejdsforhold i højden.
 • Al specialværktøj til udførelse af de fysiske indgreb.
 • Efterreparationer tilpasset forholdene, så altanerne efterfølgende fremstår sikre og pæne.
 • Afdækning for at sikre omkringliggende konstruktioner.
 • Eventuelle nødvendige trafikale foranstaltning til opstilling af lift eller stillads.

Ved afrapportering af tilstandsvurdering bidrager vi med:

 • Forslag til reparationsmetoder på baggrund af vores erfaring.
 • Prismæssige overslag.
 • Forslag til udførelse af eventuelle reparationer under størst muligt hensyn til beboerne.

Kontakt os her for at høre mere om, hvordan vi kan bistå jer med et altaneftersyn.

Et udpluk af vores referencer

For mere information

Kontakt

Specialist i altanrenovering Karsten Nordman

Thomas Dupont

Sektionschef
Mobil: 27 88 27 79
E-mail: tdu@ceas.dk

Tag en snak med os

Kontakt os her, så ringer én af vores specialister dig op.