Velkommen til
Christiansen & Essenbæk

Christiansen & Essenbæk A/S er en dansk hovedentreprenør med mange års erfaring. Vi udfører opgaver i hele Danmark samt Norden.

Professionelt udfører vi enhver opgave inden for erhverv, bolig, offentlige byggeopgaver, byfornyelse, drift- og vedligehold af bygninger samt anlæg-, service- og miljøarbejder.

Læs mere om os
Se vores nøglepersoner

Christiansen & Essenbæk

Vores kompetencer

Anlægsbeton

Fra større in-situ opgaver til fundamenter, terrændæk og tilbygninger.

Betonrenovering

Vi renoverer alle typer af betonkonstruktioner – fra altaner til rensningsanlæg.

Broer og Tunneler

Vi renoverer historiske broer i byer, motorvejsbroer og jernbanebroer i hele landet.

Bygningsrenovering

Vi hjælper til når den ældre bygningsmasse skal renoveres.

Fundering

Pælefundering, efterfundering og københavnerspuns

Infrastruktur

Anlægsarbejde inde for vej-, bane- eller marinekonstruktioner

Injicering

Injicering af revner og støbeskel sikrer vandtætning og forsegling.

Jord, Kloak og Vej

Vi hjælper med vejbygning, afgravning/bortkørsel af jord og genopfyldning.

Membraner og Overfladebeskyttelse

Membran- og overfladebehandling af tanke, kældervægge eller nyanlæg.

Nedrivning og Miljøsanering

Vi udfører både indvendig og udvendig nedrivning, totalnedrivning og betonnedbrydning.

Service og Vedligehold

Service og vedligehold af alle former for bygningsværker, hvor beton indgår.

Sprøjtebeton

Sprøjtebeton er et godt alternativ til renovering og støbning på svært tilgængelige steder.

Trafik

Trafikomlægning og skiltning samt rådgivning om sikker trafikafvikling.

Udvalgte referencer

Se reference

Udbudsmateriale

Her finder du udbudsmaterialet på projekter C&E regner pt.

Se udbudsmateriale