Om os2024-04-30T14:00:07+02:00

Om Christiansen & Essenbæk

Christiansen & Essenbæk A/S er et selvstændigt aktieselskab med en omsætning på 300 mio. kr. og beskæftiger i dag 150 timelønnede medarbejdere og en stab af 45 funktionærer. Selskabet ejes 100% af Murersvendenes Finans A/S.

Christiansen & Essenbæk har siden sin grundlæggelse i 1971 udviklet sig til en af de førende virksomheder, når det gælder betonrenovering, betonvedligeholdelse og injektion – ligesom vi har stor ekspertise inden for trafikregulering, nedbrydning & miljøsanering, jord og kloak, fundering samt anlægsbeton.

Som entreprenørvirksomhed inden for området spænder vore erfaringer bredt fra den offentlige til den private sektor med renovering og vedligeholdelse af broer, tunneler, havne- og industrianlæg, svømmehaller, skoler, institutioner og boligbyggerier m.m.

Alle vores medarbejdere har en central rolle i vores historie, succes og status – og vi har derfor til stadighed stort fokus på udvikling af de menneskelige ressourcer.

Vores store erfaringsgrundlag kombineret med en omfattende knowhow og meget kompetente medarbejdere har givet os muligheden for at udvikle nye arbejdsmetoder og processer til reparation, forebyggelse og vedligehold af betonkonstruktioner. Med disse egenskaber er vi godt forberedt til at løse nutidens og fremtidens renoveringsopgaver.

Hvad enten vi udfører små eller store opgaver, lige fra underentreprenøropgaver til projektledelse i totalentrepriser, gennemføres opgaven med højeste grad af fagmæssig kompetence, ligesom der tilstræbes gode samarbejdsrelationer til vores samarbejdspartnere, såvel fagligt som menneskeligt.

Gennemførelse af et projekt foregår ved anvendelse af gode, loyale og veluddannede medarbejdere, en god kvalitetsstyring, samt det bedste og mest moderne materiel til opgaven.

Christiansen & Essenbæk A/S udfører entrepriser overalt i Danmark samt i Grønland og på Færøerne.

Opfinderprojektet – nu lanceres JeeBee

Hos Christiansen & Essenbæk har arbejdsmiljø altid været ét af vores fokusområder og vi arbejder løbende med at undgå unødig nedslidning af vores medarbejdere. Vi har siden 2019 været [...]

RobétArmé Project

Christiansen og Essenbæk bliver partner på EU-robotprojekt Christiansen & Essenbæk skal bidrage til udvikling af robotter til sprøjtebeton i et nyt EU-projekt, som både sikrer bedre arbejdsmiljø og løser [...]