Pælefundering

Pælefundering er en af de mest almindelige metoder til at skabe en stabil fundamentløsning til forskellige byggeprojekter. Pælefundering betyder, at man bruger en række pæle til at støtte en bygningskonstruktion. Det er en effektiv metode til at sikre, at bygningen ikke synker eller skrider, og det er derfor en populær metode til at skabe stabile bygninger på jord, der ellers kan være ustabil.

Der er flere forskellige metoder til at udføre pælefundering, og valget af metode afhænger af forskellige faktorer, såsom jordbundsforhold, belastning, og den ønskede dybde. Nogle af de mest almindelige metoder til pælefundering inkluderer ramning af pæle, borede pæle, pressede pæle og skruede pæle.

Ramning af minipæle

Ramning af minipæle er en metode, der typisk anvendes til mindre byggeprojekter. Her rammes pælene ned i jorden med en hammer, indtil de når den ønskede dybde. Pælene er normalt forstærket med armeringsjern for at sikre, at de er stabile og kan modstå belastning.

Denne metode er relativt enkel og billig og vores kompakte udstyr muliggør udførelse hvor pladsen er trang. Pælene kan udføres i dimensionerne Ø114, Ø159 og Ø219 med regningsmæssig bæreevne på hhv. 100 kN, 200 kN og 300 kN pr pæl.

Pæle rammes efter den danske rammeformel og bæreevne dokumenteres ved udfyldelse af pælejournal.

Borede pæle

Borede pæle er en metode, der er mere velegnet til større byggeprojekter. Der bores et hulrum i jorden, evt. ved anvendelse af foringsrør for at sikre mod sammenstyrtning. Herefter armeres og hullet fyldes med beton. Pælene kan etableres i forskellige dybder og dimensioner.

Vi kan udføre i dimensionerne 300 mm til 1500 mm. Bæreevne kontrolleres og dokumenteres ved vingeforsøg som vi i øvrigt også kan forestå.

Pressede pæle

Pressede pæle er en metode, der er ideel til forstærkning og sikring af fundamenter der enten viser begyndende svigt eller hvor man ønsker at ændre den overliggende belastning. Pælene presses ned i jorden ved anvendelse af en hydraulisk donkraft, hvor bygningen bruges som modvægt. Der presses indtil pælene når den ønskede dybde og bæreevne.

Pælene er normalt forstærket med armeringsjern og fyldt op med beton for at sikre, at de er stabile og kan modstå belastning. Denne metode kræver mindre plads, er mindre støjende og mere nænsom end andre metoder til pælefundering.

Skruede pæle

Skruede pæle er en relativ ny metode til pælefundering. Metoden er blevet mere populær de seneste år. Pælene skrues ned i jorden med et skruebor, indtil de når en bestemt dybde. Pælene har de fordele, at de er hurtige og nemme at etablere, kan placeres inden for stramme tolerancer og kan være et god alternativ under lette konstruktioner som fx tilbygninger, carporte og skure.

Pælenes størrelse og længde defineres på baggrund af geotekniske undersøgelser hvor man opnår kendskab til hvor det bæredygtige jordlag optræder i den givne situation.

Pælefundering i dit næste projekt

Pælefundering er en teknisk proces, der kræver specialiseret udstyr og viden. Vi har specialiseret os i pælefundering og har specialbygget maskiner, der kan arbejde under kompakte forhold. Dette gør det muligt for os at udføre pælefundering steder, hvor det ellers kan være svært at komme til.

Vi har en bred vifte af erfaring med forskellige typer byggeprojekter og kan hjælpe med at vælge den rigtige metode til fundering for at sikre, at din bygning er stabil og sikker.

For mere information

Kontakt

Specialist i altanrenovering Karsten Nordman

Anders Kastberg

Afdelingschef
Mobil: 27 88 27 82
E-mail: aka@ceas.dk

Specialist i altanrenovering Karsten Nordman

Peter Pedersen

Projektleder
Mobil: 27 88 27 15
E-mail: pmp@ceas.dk

Tag en snak med os

Kontakt os her, så ringer én af vores specialister dig op.