Reference:

AO Bundplade

Her har C&E støbt en 5.500 m² stor bundplade bestående af 3.500 m³ beton og 450 tons stål – byggetiden var på kun 42 dage. Bundpladen fungerer som underlag for et 26 m højt lager til Brdr. A. O. Johansen. Inde i lageret skal der køre robotter på skinner, og af denne årsag er der høje krav til bundpladens overflade.

Arbejdet omfattede følgende:

  • Udgravning af byggegrube
  • Fjernelse af kloak
  • Etablering af ny kloak
  • Støbning af overgang mellem eksist. bygning og bundplade
  • Støbning af terrændæk til ”Monorail” system
  • Støbning af bundplade i 8 sektioner
  • Etablering af dilatationsfuger imellem de 8 sektioner

Bygherre: Hoffmann A/S

Rådgiver: V2C og Grontmij A/S

Entreprisesum: 16.8 mio. DKK

Entrepriseform: Underentreprise

Udførelsesperiode: 2014

Kompetencer:

For mere information

Kontakt

Karsten Normand

Afdelingschef
Mobil: 27 88 27 87
E-mail: kno@ceas.dk