Reference:

Bellevue Strandpark

I 2018 udførte Christiansen & Essenbæk i hovedentreprise renoveringen af de ikoniske og berømte Arne Jacobsen tegnede omklædningsfaciliteter ved
Bellevue Strand. Efter mange års slid og det hårde miljø ved havet var der et stort behov for en renovering. Bygningen er tegnet i 1930’erne og blev oprindeligt tiltænkt at fungere som omklædningsrum.

I dag benyttes bygningen som omklædning, saunaklub og cafe. Betonbygningen var præget af skimmelsvamp og utætheder i både tag og væg mod jordvolden bagved. Kultur- og Naturstyrelsen havde lagt rammerne for, hvorledes projekteringen samt udførelsen skulle foregå. De har været en del involveret undervejs, med særlig opmærksomhed på at bevare bygningens historie.

Arbejdet omfattede følgende:

  • Miljøsanering af blyholdig maling, PAH, PCB og asbest
  • Fugtsikring af vægge
  • Udskiftning af facadeplader
  • Udskiftning af zinkinddækninger
  • Etablering af omfangsdræn og pumpebrønde
  • Betonrenovering og overfladebehandling af vægge og tage
  • Etablering af fugtmembran på tag
  • Udskiftning af specialfremstillede vinduer med kittede ruder
  • Udskiftning af søjler

Bygherre: Gentofte kommune

Rådgiver: Dominia A/S

Entreprisesum: 4,2 mio. DKK

Entrepriseform: Hovedentreprise

Udførelsesperiode: Februar 2018 – juni 2018

Kompetencer:

For mere information

Kontakt

Karsten Normand

Afdelingschef
Mobil: 27 88 27 87
E-mail: kno@ceas.dk