Reference:

Gadelandet

For De Forenede Ejendomsselskaber har C&E i Brønshøj nedrevet en lagerbygning med tilhørende værksted. Opgaven lød på ind- og udvendig miljøsanering af bygningen inden nedrivning.

Arbejdet omfattede følgende:

  • Totalnedrivning af 2.800 etage m² (højde til kip 8 meter)
  • Miljøsanering i form af arbejde med asbest, PCB og bly. Eternittaget på værkstedsbygningen og de indvendige ventilationskanaler indholdte asbest. I malingen både ind- og udvendigt var der bly og PCB
  • Stor fokus på sortering og genanvendelse af de nedbrudte materialer. Fx er teglstenene kørt til Norrecco, hvor de bliver knust til genanvendelse i taghavemuld. Teglstenene i mulden holder på vandet – og er perfekt i forbindelse med vanding af taghaver
  • Forsyningsledninger samt kloaksystem er lukket og afproppet
  • Særlig hensynstagen til naboejendommen som husede en børnehave

Bygherre: De Forenede Ejendomsselskaber A/S

Rådgiver:

Entreprisesum: 3.66 mio. DKK

Entrepriseform: Hovedentreprise

Udførelsesperiode: August til ultimo november 2019

Kompetencer:

Nedrivning og miljøsanering

For mere information

Kontakt

Poul Erik Hansen

Projektchef
Mobil: 27 88 27 81
E-mail: peh@ceas.dk