Reference:

Græshoppebroen, Karrebæksminde

Karrebæksmindebroen, som i daglig tale kaldes for Græshoppebroen, var i en sådan stand, at en større renovering var påkrævet. C&E stod for renoveringen, der omfattede al belægning på selve klapfaget, store dele af tilslutningsfagene på begge sider samt portalen og kontravægten.

Arbejdet omfattede følgende:

 • Udskiftning af eksisterende plastfiberdæk på klapfag med nyt Azobé træ
 • Tilføje ekstra stålbjælker under trædæk
 • Overfladebehandling af stålkonstruktioner
 • Støbning af betondæk ved tilslutningsfag
 • Kunststofbelægning ved tilslutningsfag
 • Udskiftning af vejbelægning ved broender
 • Mørtelreparationer på hele bygværket
 • Tilføjelse af 38 tons kontravægt

Særlige hensyn:

 • Opsætning af stillads over vand
 • Arbejde fra pram på brounderside
 • Forceret tidsplan – døgnet rundt alle ugens dage
 • Indbygning af 38 tons stålklodser og sandsække i 14 meters højde

Bygherre: Næstved Kommune

Rådgiver: COWI A/S

Entreprisesum: 8,4 mio. DKK

Entrepriseform: Hovedentreprise

Udførelsesperiode: Maj – november 2020

Kompetencer:

Broer og tunneler

For mere information

Kontakt

Ali Hassan

Afdelingschef
Mobil: 27 88 27 40
E-mail: ali@ceas.dk