Reference:

Ishøj Kommune, relining af bro 79 og 83

Renovering af to ens stålrørsbroer som var kraftigt korroderet omkring vandlinjen. Arbejdet omfattede forstærkning af de to broer ved indbygning/relining af ny stålrørsbro i eksisterende stålrørsbroer – og udstøbning med cementbaseret mørtel i mellemrum mellem nyt og gammelt tværsnit.

De nye stålrørsbroer blev løftet med kran ud i havnebassinet – og trukket ind i den eksisterende stålrørsbro via et spilsystem. De nye stålrørbroer blev konstrueret med meder på undersiden – så de kunne glide ind i de eksisterende rør og placeres præcist.

Arbejdet omfattede følgende:

  • Trafikale foranstaltninger
  • Jordarbejde
  • Projektering af ny stålrørsbro
  • Produktion af ny stålrørsbro på fabrik
  • Levering og samling af ny stålrørsbro
  • Etablering af tæt form under vandet via dykker
  • Udstøbning med cementbaseret, svindkompenseret mørtel i mellemrum mellem ny og eksisterende stålrørsbro
  • Afrensning af genstande, sten, sand, m.m., inden nyt stålrør blev skubbet i position
  • Brolægning i enderne af broerne

Bygherre: Ishøj Kommune

Rådgiver: Rambøll A/S

Entreprisesum: 1,9 mio. DKK

Entrepriseform: Hovedentreprise

Udførelsesperiode: 2021

Kompetencer:

Bro- og tunneler

For mere information

Kontakt

Ali Hassan

Afdelingschef
Mobil: 27 88 27 40
E-mail: ali@ceas.dk