Reference:

Kronprins Frederiks Bro

Facaderenovering af brovagthuset på den tungt trafikerede bro ville ikke være en udfordring hvis det lå på en parcelhusgrund. Men med bilister, gang- og cykelsti på den ene side og vandet på den anden, skulle stilladsløsningen og de sikkerhedsmæssige hensyn tænkes grundigt igennem. Vi endte med at hænge stilladset fra taget og ned mod vandet. En rigtig god løsning der sikrede, at vi kunne arbejde kontinuerligt og uden risiko for vores medarbejdere.

Arbejdet omfattede følgende:

  • Udskiftning af facadebeklædning, ca. 70 m²
  • Udskiftning af 14 vindues- og dørelementer
  • Udskiftning af 25 m² tagpap
  • Udskiftning af 14 bærende søjler
  • Udskiftning af zinkinddækninger ved tag og
    mellem vinduer

Bygherre: Vejdirektoratet

Rådgiver: Rambøll A/S

Entreprisesum: 0,9 mio. DKK

Entrepriseform: Hovedentreprise

Udførelsesperiode: August – november 2018

Kompetencer:

For mere information

Kontakt

Karsten Normand

Afdelingschef
Mobil: 27 88 27 87 
E-mail: kno@ceas.dk