Reference:

Langebro

I 2012 blev der for Københavns kommune repareret granittrapper på Langebro.

Arbejdet omfattede følgende:

  • Alle trin på 2 af de 4 trappeområder blev demonteret, underlaget blev betonrenoveret.
  • Inden genmontering af trappetrin blev overfladerne vandtætnet med elastisk svummemembran.
  • I forbindelse med renoveringen blev alle ødelagte trin erstattet med nye.
  • Rækværkerne blev udskiftet og tilpasset gældende lovkrav og cykelrampen forlænget og justeret.
  • Endelig blev øvrige trapper omfuget, betonskader repareret, vinduer udskiftet samt murværk nedtaget, renset og muret op igen.

Bygherre: Københavns kommune

Rådgiver: Rambøll A/S

Entreprisesum: 2.9 mio. DKK

Entrepriseform: Hovedentreprise

Udførelsesperiode: August – december 2012

Kompetencer:

For mere information

Kontakt

Ali Hassan

Sektionschef
Mobil: 27 88 27 40
E-mail: ali@ceas.dk