Reference:

Lillerød Rensningsanlæg

Lillerød Rensningsanlæg er beliggende i Allerød. C&E fik i 2023 til opgave, at bygge et nyt ristehus – hvis formål er at håndtere tidens stigende intensive regnmængder.
Huset, fungerer både som første led på anlægget med ristefunktionen – og som bypasssystem for det oprindelige anlæg. Det er tilkoblet via 3 x Ø900 rør der er forstærket – og samlingerne er svejset sammen.
Huset er opbygget med kanaler og spjæld – hvilket muliggør service af ristene når anlægget er i drift.

Arbejdet omfattede følgende:

  • 160 m Ø 225 PE-ledning
  • 70 m Ø 600 PE-STRONG forstærket ledning
  • 200 m Ø 900 Dobbeltvægget forstærket rør
  • 1 stk. Ø 300 cm x 550 cm brønd med reduktion fra Ø 160 cm til 2 x Ø 900 samt spjæld med bypass og stenfang
  • 1 stk. Ø 125 cm x 190 cm brønd som øger Ø 400 BT rør til Ø 450 PE-ledning
  • 1 stk. Ø 200 cm x 210 cm brønd med 5 tilslutninger og stenfang

Alle brønde er udført i PE og præfabrikeret efter bygherrens og maskinentreprenørens ønsker.

Bygherre: Novafos A/S

Rådgiver: Envidan

Entreprisesum: 11,8 mio. DKK

Entrepriseform: Fagentreprise

Udførelsesperiode: 2023 – 2024

Kompetencer:

For mere information

Kontakt

Poul Erik Hansen

Projektleder
Mobil: 27 88 27 81
E-mail: peh@ceas.dk