Reference:

Lyngby Storcenter

C&E’s opgave lød på betonrenovering af 2.200 m² etagedæk mellem øvre og nedre p-kælder i
storcentret i Lyngby. Endvidere etablering af bromembran og ny støbeasfaltbelægning.

Arbejdet omfattede følgende:

  • Montering af nye brønde, som bores og indstøbes i p-dæk
  • Lofter i butikkernes kælderrum repareres
  • Efter fjernelse af gammel membran repareres skaderne i p-dækket
  • Etablering af ny membran
  • Udlægning af 30 mm støbeasfalt
  • Stribning af P-båse
  • Forstærkning af bjælker

Bygherre: DEAS A/S

Rådgiver: Rambøll A/S

Entreprisesum: 33 mio. DKK

Entrepriseform: Hovedentreprise

Udførelsesperiode: 10 etaper i perioden:
aug. 2019 – okt. 2021

Kompetencer:

For mere information

Kontakt

Steen Jensen

Afdelingschef
Mobil: 27 88 88 25
E-mail: sje@ceas.dk

Thomas Dupont

Projektchef
Mobil: 27 88 27 79
E-mail: tdu@ceas.dk