Reference:

Mølleåværket

På Mølleåværket findes fire ældre rådnetanke samt en nyere. C&E renoverede den ene i 2018.

I 2020 fik C&E, i konkurrence, til opgave at renovere yderligere 3 tanke. Arbejdet blev denne gang udført i totalentreprise. Mølleåværket ligger i et fredet område, hvilket stiller ekstraordinære krav til udførelsen at arbejdet generelt.

Arbejdet omfattede følgende:

 • Indblæsning af inertgas i rådnetankene
 • Tømning for slam og sand, ca. 1.500 m³
 • Indvendig rensning af betonoverflader ved højtryksspuling med vand
 • Betonreparationer i toppen af tankene, primært i væske/gas området
 • Epoxymembran i toppen, primært i gasområdet og til ca. 1 m under vandspejlet
 • Udskiftning af eksisterende isolering og tagpapbeklædning af topkeglen inkl. tagrender, fodblik og afdækningskanter
 • Afrensning af udvendige vandrette beton- overflader og efterfølgende epoxybehandling
 • Indblæsning af supplerende isoleringsgranulat i hulrummet i svøbet
 • Inspektion af indvendige rørføringer i tank, med henblik på eventuel udskiftning
 • Gennemgang af mekaniske komponenter på rådnetanktop (bl.a. om rører)
 • Udskiftning af diverse el-komponenter på rådnetanktop
 • Udskiftning af ventiler i ingeniørskakt
 • Etablering af automatisk påfyldning af vandlåse
 • Elinstallationer for nye ventiler samt installationer på top af rådnetank

Bygherre: Lyngby-Taarbæk Forsyning

Rådgiver: Envidan A/S

Entreprisesum: 11,5 mio. DKK

Entrepriseform: Totalentreprise

Udførelsesperiode: 2020 – 2021

Kompetencer:

For mere information

Kontakt

Karsten Normand

Afdelingschef
Mobil: 27 88 27 87
E-mail: kno@ceas.dk