Reference:

Padborg Vandværk

I 2017 gennemførte C&E en totalrenovering af Padborg Vandværk. I alt ca. 1.800 m² underjordiske tanke blev overfladerenset, forbehandlet og coated.

Arbejdet omfattede følgende:

  • Etablering, indretning og drift af arbejds-, skifte- og nedgangszoner
  • Koordinering med eksterne underleverandører
  • Inspektion, løsninger og prissætning efter kemisk afrensning
  • Hydrojetting og/eller sandblæsning af alle overflader og installationer
  • Betonreparationer, udhugning, armering, svumning, udsætninger, flydestøbninger m.m.
  • Beton injektion af revner og støbeskel
  • Spartling og grunding af installationer og overflader
  • Polyurethanmembran i Iltningsrum på alle flader
  • Cementbaseret polymerforstærkede membraner på alle flader i 3 stk. tanke (ca. 1.800 m2)
  • Coatning af rørinstallationer

Bygherre: Padborg Vandværk 

Entreprisesum: 1.8 mio. DKK

Entrepriseform: Fagentreprise

Udførelsesperiode: Juni – september 2017

Kompetencer:

For mere information

Kontakt

Janus Holm

Projektchef
Mobil: 27 88 27 73
E-mail: jbh@ceas.dk