Reference:

Qaanaaq Sundhedscenter i Grønland

I forbindelse med udskiftning af brugsvandsrør i sundhedscentret i 2019 blev beklædningsplader i loftet beskadiget – og en mikroskopering af pladerne påviste asbest. C&E fik til opgave at foretage en asbestrengøring af vestfløjen.

C&E’s arbejde var først at forsejle de ødelagte loftsplader – herefter at foretage en grundig asbestrengøring af hele sundhedscentrets vestfløj.

Arbejdet omfattede følgende:

  • Asbestrengøring af 500 m² sundhedscenter inkl. alt inventar
  • Prøvetagning til dokumentation

Bygherre: Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Rådgiver: COWI A/S

Entreprisesum: 0,75 mio. DKK

Entrepriseform: Fagentreprise

Udførelsesperiode: September 2020

Kompetencer:

For mere information

Kontakt

Poul Erik Hansen