Reference:

Remiseparken

Remiseparken på Amager skulle forvandles til et nyt fælles mødested. Parken ligger midt i boligbebyggelsen Urbanplanen og er en offentlig park med både grønne områder, legeområder, ophold og grillpladser, nyttehaver og tre daginstitutioner – en byggelegeplads, en bondegård og et ældrecenter, der alle skulle være åbne under byggeprocessen.

C&E begyndte totalrenoveringen af den fredede park i april 2019. Entreprisen omfattede jordarbejder, in-situ betonarbejder inkl. overfladebehandlinger, beplantningsarbejder, herunder træer, buske, staude og græsblandinger. Ligeledes omfatter arbejdet etablering af nye boldbaner, aktivitetsområder, legepladser, soppebassin samt tømrerarbejder i form af hegn og overdækninger.

Arbejdet omfattede følgende:

 • Opbrydning af brokker på arealet – 2.265 t
 • Tilkørsel af jord – 40.000 t
 • Udlægning af græs – 8.000 m²
 • Opbrydning af kloak – 1,1 km
 • Lægning af kloak – 1,6 km
 • Udlægning af asfalt – 4.500 m²
 • Plantning af træer – 550 stk.
 • Plantning af buske og stauder – 1.600 m²
 • Anlægning af grusveje – 2.200 m²
 • Lægning af metalkant omkring plantebede – 600 lbm
 • Udlægning af el-kabler – 3 km
 • Støbning af diverse betonflader – 4.200 m²
 • Støbning af skaterbane – 540 m²
 • Anlæg af stålsti – 588 m²
 • Opsætning af hegn – 400 lbm

Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Rådgiver: Bogl A/S og Rambøll

Entreprisesum: 42,2 mio. DKK

Entrepriseform: Hovedentreprise

Udførelsesperiode: April 2019 – oktober 2020

Kompetencer:

For mere information

Kontakt

Karsten Normand

Afdelingschef
Mobil: 27 88 27 87
E-mail: kno@ceas.dk