Reference:

Rigshospitalet – Miljøgård

På grund af vandindtrængning i miljøgårdens kælder på Esther Møllers Vej, fik Christiansen & Essenbæk opgaven på omisolering af utæt dæk over de 1.200 m² kælder.

Af særlige hensyn og udfordringer skal nævnes at sygehusets daglige brugere fortsat skulle have ubesværet adgang på dækket under hele renoveringen – ligesom adgangsforholdene til brandcentralen og til ambulancer fortsat skulle være farbare. Dette krævede stor koordinering med Rigshospitalets afdeling for drift og
vedligehold.

Et andet fokusområde var støj, idet indlagte patienter og kontorlokaler lå tæt på arbejdsområdet. Det blev løst ved kreative løsninger som fx nye eldrevne maskiner.

Arbejdet omfattede følgende:

  • Der blev udført sprøjtebeton på 1.200 m² dækunderside inkl. montage af rustfri armering samt fugtisolering og belægning på oversiden
  • Endvidere ny belysning samt maling af kældervægge
  • Arbejdet blev udført i 2 etaper, så den daglige drift og affaldssortering kunne fortsætte uforstyrret
  • Som de første i Danmark benyttede C&E genbrugssprøjtebeton på undersiden. Her blev tilslaget fremstillet af gamle nedknuste betonsveller.

Bygherre: Region Hovedstaden, Center for Ejendomme

Rådgiver: SWECO A/S

Entreprisesum: 10,5 mio. DKK

Entreprisetform: Hovedentreprise

Udførelsesperiode: Maj 2020 – april 2021

Kompetencer:

For mere information

Kontakt

Ali Hassan

Sektionschef
Mobil: 27 88 27 40
E-mail: ali@ceas.dk