Reference:

Sortedams Sø – reetablering af byggeplads og sø

I forbindelse med opførelsen af metroskakten ved Øster Søgade, blev der etableret en byggeplads i Sortedams Sø. Ved metrobyggeriets begyndelse i 2012 blev der kørt 60.000 m³ grus ud i søen. Efter ca. 7 år fik C&E til opgave at retablere søen og området igen. Af de 60.000 m³ grus blev de 40.000 m³ kørt til genanvendelse, mens 20.000 m³ blev anvendt til havneudvidelse.

Arbejdet omfattede følgende:

  • Nedbrydning og bortkørsel af 5.100 m³ armeret beton, fra blandt andet bygværker til boreslam og køreveje
  • Wireskæring af skakt
  • Håndtering af geotekstil, plastmembraner og PVC-dræn
  • Nedbrydning af betonbygværker med tilhørende installationer ved hjulvaskere (til lastbiler)
  • Nedbrydning af punktfundamenter og guidewalls anvendt ved etableringen af sekantvægge
  • Etablering af søbunden under byggepladsen til den originale højde med blåler
  • Forsyningsledninger er frigravet og frakoblet det offentlige ledningsnet – og pumpebrønde er fjernet
  • Undervejs i arbejdet er der anvendt pumpesump og sugespidser for at sikre tørholdelse af arbejdsområdet
  • Afslutningsvis har vi nedtaget det grønne metrohegn med tilhørende porte og fundamenter samt retableret parkarealet mellem kajvæggen og Øster Søgade

Bygherre: Copenhagen Metro Team

Entreprisesum: 17 mio. DKK

Entrepriseform: Hovedentreprise

Udførelsesperiode: April 2018 – januar 2019

Kompetencer:

For mere information

Kontakt

Steen Jensen

Afdelingschef
Mobil: 27 88 27 25
E-mail: sje@ceas.dk