Reference:

Rampen ved Tietgensgade

Opgaven lød på udskiftning af rækværk og murværk samt omisolering af rampekonstruktion ved Tietgensgade, der løber fra Kødbyen og ned til Københavns Hovedbanegård – i alt 210 meter.

Af særlige hensyn og udfordringer skal nævnes, at rampen skulle være åben for fodgængere og cyklister under hele renoveringsprocessen. Et andet fokusområde var den trange plads, der gav udfordringer i forbindelse med grabbiler og betonkanoner.

Arbejdet omfattede følgende:

  • Demontering, renovering og genmontering af granitsten med ankre i bagmur inkl. fugning
  • Nedtagning, renovering og genopsætning af bevaringsværdigt rækværk (210 m)
  • Afrensning og fræsning af revnedannelser samt efterfølgende overfladebehandling af betonmur
  • Udskiftning af alt murværket
  • Omisolering af udkraget betonplade, opbrydning og støbning af ny betonplade inkl. støbestillads
  • Renovering af trapper, optagning af granittrin, etablering af betonplade og fundamenter samt genmontering af granittrin.

Bygherre: Københavns Kommune

Rådgiver: COWI A/S

Entreprisesum: 3.2 mio. DKK

Entrepriseform: Hovedentreprise

Udførelsesperiode: Sommer/efterår 2020

Kompetencer:

For mere information

Kontakt

Ali Hassan

Sektionschef
Mobil: 27 88 27 40
E-mail: ali@ceas.dk