Reference:

Tilgængelighedsruter i København

For Københavns Kommune har C&E udført anlægs- og belægningsarbejde for at øge tilgængeligheden på 4 ruter i København.

Arbejdet foregik hovedsagelig på fortov og i vejkryds – og ansøgning om gravetilladelser samt trafikaleforanstaltninger var en del af entreprisen.
Projektet blev udført med emissionsfrie maskiner subsidiært med plantebasseret olie som drivmiddel.

Arbejdet omfattede følgende:

  • Trafikregulering
  • Opbrydning af eksisterende belægninger
  • Etablering af nye belægninger
  • Etablering af ledelinier og opmærksomhedsfelter

Bygherre: Københavns Kommune

Entreprisesum: 3,4 mio. DKK

Entrepriseform: Hovedentreprise

Udførelsesperiode: Juli – december 2021

Kompetencer:

For mere information

Kontakt

Poul Erik Hansen

Sektionschef
Mobil: 27 88 27 81
E-mail: peh@ceas.dk