Reference:

Tinghøj Højdebeholder

Det betonhistoriske Tinghøj Vandreservoir består af 10 beholdere med hver 264 betonsøjler som bærer overdækningen. Beholderne som er bygget i perioden 1931 – 1935, er Danmarks største vandanlæg (drikkevand). De 10 beholdere samt de 20 nedgangsbygværker blev fredet i 1999.

Tre af disse beholdere trængte til en renovering. Arbejdet skulle udføres efter nøje anvisninger da anlægget er fredet – ligesom alle arbejder skulle udføres i vandbanen.

Arbejdet omfattede følgende:

  • Opsætning af specielle telte omkring alle nedgange
  • Miljøsanering af asbestfuger
  • Udhugning af fuger samt efterfølgende tilstøbning
  • Tilstøbning af huller efter loftsdæksler
  • Montering af nye loftslemme og rammer
  • Diverse tilstøbninger efter målerrør mm
  • Opsætning af nye skillevægge og døre i nedgangsbygværker
  • Udbedring af utætheder i overliggende tagpapmembran
  • Injektion af revner
  • Total rengøring af beholderne inden opfyldning med drikkevand

Bygherre: HOFOR

Rådgiver: Øllgaard Rådgivende Ingeniører A/S

Entreprisesum: 15,9 mio. DKK

Entrepriseform: Hovedentreprise

Udførelsesperiode: September 2020 – april 2021

Kompetencer:

For mere information

Kontakt

Jon Buch

Adm. direktør
Mobil: 27 88 27 88
E-mail: jbu@ceas.dk