Reference:

Tørslev Sparebassin

Novafos A/S ønskede et sparebassin til opmagasinering af first flush, det vil sige store nedbørsmængder på kort tid – så nedbøren ikke løber direkte ubehandlet ud i kloakering, søer og åer.

Arbejdet omfattede følgende:

  • Udgravning af sandpude for renselag
  • Spunsning som sikkerhed for de eksisterende bygværker
  • Støbning af renselag
  • Udlægning af ca. 30 tons armering
  • In-situstøbning med 111m3 beton til 352 m2 bundplade
  • Rørlægning og tilslutning til det eksisterende renseanlæg
  • Etablering af trappe og gangbro
  • Etablering af Ø3000 pumpebrønd

Bygherre: Novafos A/S

Rådgiver: EnviDan A/S

Entreprisesum: 3,0 mio. DKK

Entrepriseform: Hovedentreprise

Udførelsesperiode: Februar – juni 2018

Kompetencer:

For mere information

Kontakt

Steen Jensen

Afdelingschef
Mobil: 27 88 27 25
E-mail: sje@ceas.dk