Reference:

Vestbadet

Friluftsanlægget Vestbadet er tegnet i 1958 af daværende stadsarkitekt Børge T. Lorenzen og er i dag fredet. Udendørsanlægget består af to bassiner. Et højtliggende bassin med udspringstårn, vipper og tilskuerpladser på langsiderne samt et lavtliggende mindre børnebassin med opholdsarealer tilknyttet. Mellem de to bassiner er der en spindeltrappe og en vandrutsjebane. I det sydøstlige hjørne er der placeret en stor spiralformet vand- og trafiklegeplads med en vandskulptur i midten udformet som en høne/hane (kaldet ”Hønen”).

Arbejdet omfattede følgende:

  • Projektet blev udbudt, så renoveringen fik præcis samme udtryk som ved åbningen i 1958.
  • Opgaven bestod i restaurering af det samlede anlæg samt etablering af nyt vandbehandlingsanlæg med udvidelse af det eksisterende teknikrum under terræn.
  • Både bassiner og udspringstårn blev betonrenoveret – bassinerne fik nye bassinkanter med fliser, udspringstårnet fik nye platforme og nyt stålrækværk og trappe.
  • Trafiklegepladsen og ”Hønen” blev genskabt.

Bygherre: Rødovre Kommune

Rådgiver: Wohlert Arkitekter A/S

Entreprisesum: 37 mio. DKK

Entrepriseform: Hovedentreprise

Udførelsesperiode: Juni 2018 – november 2019

Kompetencer:

For mere information

Kontakt

Karsten Normand

Afdelingschef
Mobil: 27 88 27 87
E-mail: kno@ceas.dk