Reference:

Vestforbrændingen, Glostrup

Opgaven lød på renovering af bærende betonkonstruktioner på affaldssilobygningen samt renovering af betondæk på svalegangen omkring affaldssiloen (kaldet Kålormen).

Affaldssilobygning:
Silobygningen er hjertet af kraftvarmeværkets energiproduktion. Affaldet til forbrænding samles og ledes ind i ovnene herfra. I bygningen arbejder tre traverskraner, med tilhørende grabbe, automatisk døgnet rundt.

Historisk er bygningen opført af to omgange. Den oprindelige del blev opført i 1969 og sat i drift i 1970. Bygningen har i alt 17 stålrammer; 10 rammer fordelt på bygningsdelen fra 1969 og 7 på bygningsdelen fra 1997. Rammerne er funderet på armerede betonbjælker mod nord og syd.

Formålet med renoveringen er at sikre en levetidsforlængelse på + 15 år.

Svalegange:
Betondækket på svalegange er renoveret med delvis opbrydning af klaplag med lokale reparationer samt udlægning af nyt armeret klaplag.

Bygherre: Vestforbrændingen A/S

Rådgiver: Force Technology A/S

Entreprisesum: 1,7 mio. DKK

Entrepriseform: Hovedentreprise

Udførelsesperiode: 2021

Kompetencer:

For mere information

Kontakt

Ali Hassan

Sektionschef
Mobil: 27 88 27 40
E-mail:ali@ceas.dk