Efterfundering

Efterfundering udføres ofte i forbindelse med afhjælpning af sætningsskader eller i forbindelse med øget eller ændrede laster på bygningens fundament. Direkte fundering som understøbning samt pressede pæle og minipæle er nogle af de mest anvendte teknikker til efterfundering af eksisterende bygninger.

Hos Christiansen & Essenbæk er vi specialiseret i at udføre ovenstående. Med et solidt fundament kan bygningerne stå stærkere og mere sikkert, og det er her, vi kan hjælpe.

Efterfundering med pæle

En af de metoder, som vi anvender til efterfundering, er pressede pæle. Denne metode er velegnet til at efterfundere både større søjlefundamenter og stribefundamenter. Pælene presses lodret ned under det eksisterende fundament med modhold i den eksisterende bygning. Mellem de nedpressede pæle og eksisterende fundament udføres pælehoveder. Dette skaber et solidt fundament og forhindrer yderligere sætningsskader.

En anden metode er at bruge minipæle til at efterfundere lette facader, skillevægge, mindre søjlefundamenter og gulve. To eller flere minipæle med travers under eller gennem eksisterende fundament er én af mulighederne. En anden mulighed er, at pælene afsluttes med en ”paddehat” under eksisterende betongulv. Minipæle nedrammes med minirambuk eller nedvibreres med vibrator. Dette skaber et stabilt fundament, som kan holde bygningen oprejst og forhindre yderligere sætningsskader.

Læs mere om pælefundering her.

Efterfundering med understøbning

Endelig anvender vi også understøbning som en metode til efterfundering. Hvor funderingsfaste aflejringer er beliggende indtil ca. 1,5 m under underkant af eksisterende fundament og over grundvandsspejlets niveau, vil man kunne føre fundamentet ned til fast aflejring ved understøbning. Understøbningerne udføres i sektioner a 1,0 – 1,2 m fordelt således, at bygværkets stabilitet til stadighed er sikret.

Ekstra fundering

Ekstra fundering er nødvendig, når der skal tilføjes ekstra belastning på en eksisterende bygning eller bygningsdel. Det kan være i forbindelse med en ombygning eller tilbygning, hvor den oprindelige fundamentkonstruktion ikke er tilstrækkelig stærk til at bære den ekstra vægt.

Ekstra fundering kan også være nødvendig i tilfælde af en ændring i jordbundsforholdene, som kan påvirke bygningens stabilitet.

Skal vi hjælpe dig med efterfundering?

Hos Christiansen & Essenbæk har vi igennem 50 år opbygget en betydelig erfaring inden for komplekse projekter og specifikke udfordringer. Vi råder i dag over specialbyggede maskiner, der kan håndtere selv de mest vanskelige opgaver under kompakte forhold.

Med vores omfattende viden og kvalificerede medarbejdere kan vi varetage hele processen fra udgravning, dræn og kloakering til nedbrydning, fundering og afsluttende betonarbejde.

For mere information

Kontakt

Specialist i altanrenovering Karsten Nordman

Anders Kastberg

Afdelingschef
Mobil: 27 88 27 82
E-mail: aka@ceas.dk

Specialist i altanrenovering Karsten Nordman

Peter Pedersen

Projektleder
Mobil: 27 88 27 15
E-mail: pmp@ceas.dk

Tag en snak med os

Kontakt os her, så ringer én af vores specialister dig op.