Reference:

Bådehavnsgade, Sydhavnen

C&E har udført pælefundering for fremtidigt fundament til en ny bygning i Bådehavnsgade. Stålpælene er slået ned til bæredygtigt niveau ved brug af rammemaskine.
Pælene opnår den ønskede bæreevne i de hårdere jordlag. Bæreevnen beregnes ved anvendelse af den såkaldte danske rammeformel. Pælene armeres og udstøbes efter de er slået ned til den ønskede dybde. Herefter kan bygningens fundament støbes.
Under ramningen kan der opstå vibrationer og rystelser i jorden.
Derfor opsættes vibrationsmålere som overvåges under ramningen – for at sikre, at der ikke opstår skader på nabobygninger.

Arbejdet omfattede følgende:

  • Ramning, armering og udstøbning af minipæle
  • Vibrationsmålinger

C&E er specialiseret i understøbning at eksisterende bygninger som udføres af rammeafdelingen i samarbejde med vores betonafdeling.

C&E kan tilbyde specialfundering med pressede og rammede stålpæle, når afstanden til bæredygtigt jordlag er over 2 meter. Herved spares dyrebar opgravning og udstøbning.

C&E kan også være behjælpelig med de arbejder der ligger forud eller efter funderingsopgaven – idet vi har både jord og kloak, nedrivning, murerarbejde og betonrenovering i egenproduktion.

Bygherre: Privat bygherre

Rådgiver: JS Rådgivende Ingeniører

Entreprisesum: 95.000,00 DKK

Entrepriseform: Fagentreprise

Udførelsesperiode: 2023

Kompetencer:

For mere information

Kontakt

Anders Kastberg

Afdelingschef
Mobil: 27 88 27 82
E-mail: aka@ceas.dk